371b0523d5
Trykkloss
Høyde på bokstaver 3 cm
Pris pr. bokstav
Skrift: Monotype Corsiva
NB: Angi antall og oppgi hvilke bokstaver du ønsker i feltet "melding til selger" på samme siden som du registrer navn og adrersse.(gå til kasse)250,00 inkl. mva
Trykkloss 2021, Lengde 6 cm , høyde 2,5
Skrift:Old English
225,00 inkl. mva
Trykkloss 2021, Lengde 5,5 cm , høyde 2
Skrift:Monotype Corsiva
225,00 inkl. mva

Trykkloss 2021, Lengde 6 cm , høyde 2,5
Skrift:Eastwood
225,00 inkl. mva
Trykkloss 2022, Lengde 6 cm , høyde 2,5
Skrift:Old English
225,00 inkl. mva
Trykkloss 2022, Lengde 6 cm , høyde 2,5
Skrift:Eastwood
225,00 inkl. mva

Trykkloss 2022, Lengde 5,5 cm , høyde 2
Skrift:Monotype Corsiva
225,00 inkl. mva
Trykkloss 2019, Lengde 6 cm , høyde 2,5
Skrift:Old English
225,00 inkl. mva
Trykkloss 2019, Lengde 6 cm , høyde 2,5
Skrift:Monotype Corsiva
225,00 inkl. mva

Trykkloss 2020, Lengde 6 cm , høyde 2,5
Skrift:Old English
225,00 inkl. mva
Trykkloss 2020, Lengde 6 cm , høyde 2,5
Skrift:Monotype Corsiva
225,00 inkl. mva
Trykkloss 2020, Lengde 6 cm , høyde 2,5
Skrift:Eastwood
225,00 inkl. mva

Rose 201
Lengde 10 cm x bredde 10cm
650,00 inkl. mva
25 000,00 inkl. mva
0,00 inkl. mva

0,00 inkl. mva